jessyhtjm_000
Tornado II eiwitafschuimer

De Eiwitafschuimer is een combinatie van drie verschillende filtersystemen. Het filter werkt biologisch, mechanisch en chemisch.

Het principe van afschuimen van zout water is niet nieuw en wordt al jaren succesvol toegepast voor het zuiveren van aquaria.

Door de unieke gepatenteerde bouw van de Tornado Eiwitafschuimer is het gelukt het principe van eiwitten afschuimen ook toe te

passen in zoet water.

Het principe werkt als volgt: de oppervlakte van een luchtbel trekt in water opgeloste stoffen aan. Door de aantrekkingskracht van

luchtbellen worden chemicaliën, vuildeeltjes, kleurstoffen en algen geconcentreerd. D.m.v. een venturi wordt lucht met water

gemengd. Door dit mengsel door het filtermateriaal (de “KNS” bioringetjes) naar een lager gelegen afvoer te dwingen, ontstaat er een

zeer lange contact tijd tussen water en lucht. Hierdoor verandert de oppervlakte spanning van het water continu en ontstaat er een

stevig schuim. Dit schuim wordt door een rooster gescheiden van het gezuiverde water en afgevoerd. In het schuim worden allerlei

verontreinigingen opgevangen en afgevoerd. Hierdoor is het filter ook zelfreinigend. Zeer belangrijk is echter dat in het water

opgeloste stoffen als fosfaten, ammoniak, humuszuren, kleurstoffen, eiwitten en een aantal zware metalen uit het water worden

gefilterd en d.m.v. het schuim worden afgevoerd. Het verwijderen van opgeloste stoffen is in een normaal filter niet mogelijk en kan

alleen worden gerealiseerd door toevoeging van chemicaliën.

Het filter heeft nog een aantal extra voordelen:

- Het stabiliseert de Ph waarde

- Het verwijdert kleurstoffen

- Het verhoogt het zuurstof gehalte van het water

- Het is niet afhankelijk van bacteriën en werkt zodra de pomp draait.

- Het voorkomt ziekten bij vissen als gevolg van een slechte waterkwaliteit.

Totale hoogte 75 cm, Ø 16 cm. Watertoevoer Ø 25 mm, waterafvoer

Ø 50 mm, schuimafvoer Ø 25 mm. Pompcapaciteit tussen 1500 liter en

5000 liter per uur, aanbevolen druk voor de venturi 0,3 bar (3 meter).

!

Tornado II zoetwater eiwitafschuimer

!
az0wyjkcand7a8lcaetbnj9cainuj79cawek7lhcaejcsmkcadap8utca9yye52ca0uru51calp2cpwcayqjt5dca5szx85cadw0ds1ca9zvfw1caxv0fnycak5qvt3caxjgy1hcay10h46cakoegxkcah100o4