wound cleaner_000
Roccal wound cleaner

Roccal vloeistof wordt gebruikt voor het schoonmaken van wonden, beschadigingen en zweren voordat

deze verder worden behandeld en voor het steriliseren van RVS instrumenten.

Niet inslikken. Bewaren in originele verpakking. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Koel en donker bewaren. Gebruik beschermende handschoenen. Veroorzaakt verbrandingen.

Is schadelijk bij inademing, huid-/oogcontact en inslikken. In geval van een ongeluk direct arts inschakelen

en verpakking meenemen. Bij contact met de ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch

advies vragen. Draag bescherming voor handen/ogen/gezicht.

!

Roccal Wound cleaner 100 ML

!