verdoving_000
Masuizai koi sedate verdovingsvloeistof

Veilig te gebruiken verdovingsvloeistof, bevat geen aceton! Kan bij iedere temperatuur worden gebruikt.

Gebruik: vul een bowl met genoeg vijverwater om de koi compleet te bedekken. Weet precies hoeveel

water je gebruikt. Voeg dan 10 ml Masuizai verdovingsvloeistof toe per 9 liter water en meng het goed.

Plaats een luchtsteen in de bowl voor beluchting. Doe de koi in het water en houd hem aandachtig in de gaten.

De vis is normaal binnen 2 tot 3 minuten verdoofd. Als de koi omkiept of een paar seconden boven het water getild kan worden zonder

spartelen, is hij gereed voor behandeling. Afhankelijk van het formaat koi, temperatuur, gezondheid en kieuwfunctie, kan het nodig zijn

om wat meer Masuizai toe te voegen. Dit is gebruikelijk dus geen reden voor paniek! Belangrijk in alle gevallen: Als je vermoedt dat het

verkeerd gaat, plaats dan de koi terug in de vijver. Als de koi is verdoofd, leg hem dan op een natte theedoek en bedek de gehele vis

met uitzondering van de plaats die moet worden behandeld. Een tweede persoon kan goed functioneren als hulp en opletten of de koi

niet opeens gaat springen, alhoewel dit bij de juiste verdoving onwaarschijnlijk is. Houd de behandeling zo kort als mogelijk. Gooi de

verdovingsoplossing na gebruik op een daarvoor bestemde, veilige plaats weg.

Dosering: 10ml per 9 liter water in een bowl.

Gezondheidsrisico's: Niet inslikken of inademen. Gebruik alleen buiten of in geventileerde ruimtes en

gebruik beschermende handschoenen, kleding en oog-/gezichtsbescherming. Bewaar in originele verpakking.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren op een koele en donkere plaats.

Schadelijk: Bevat 2-phenoxyethanol. Is Giftig bij inademing, inslikken of huid/ogencontact. In geval van een

ongeluk direct contact opnemen met een arts. Neem de originele verpakking mee.

!

Verdovingsvloeistof 250 ML

!