formaline & malagite groen_000_000
FMC formaline & malachiet premix

De klassieke anti-bacteriële combinatie! Wordt gebruikt tegen schimmelaandoeningen, witte stip,

huidwormen en Costia.

Toepassing: bereken nauwkeurig de inhoud van de vijver en doseer 1 ml per 45 liter vijverwater in een emmer met vijverwater. Meng

de produkten goed in de emmer en verdeel het langzaam over de gehele vijver. Doe dit in 2 stappen met een pauze van 15 minuten.

Vijver maximaal 3 x behandelen met tussenruimte van 4 dagen. Verhoog de beluchting tijdens de behandeling. FMC niet in

combinatie met zout gebruiken. Niet gebruiken bij goudwinde, zeelt en steuren! Niet inslikken of inademen.

Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte toepassen. Bewaren in originele verpakking.

Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren.

Koel en donker bewaren. Draag altijd beschermende handschoenen bij medicijngebruik.

Is GIFTIG bij inademing, inslikken of contact met huid/ogen.

In geval van een ongeluk bij het gebruik direct arts contacteren en originele verpakking meenemen.

Bij contact met de huid/ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen.

Let op: zware verstoring van biomassa (filter).

!

FMC 250 ML

!

FMC 500 ML

!