malachite groen_000_000
Malachiet groen 2% oplossing

Malachiet is een populair middel tegen bacteriële infecties, schimmelinfecties en parasieten

zoals witte stip, Chilodonella, Costia, etc. Kan als dompelbad behandeling worden gebruikt.

Kan met zout worden gebruikt. Wordt meestal in combinatie met Formaline gebruikt.

Toepassing: 12,5 ml per 1000 liter vijverwater. Niet onder de 10ºC gebruiken.

Behandel maximaal 3 x met tussenruimte van 7 dagen. Indien in combinatie met Formaline wordt gebruikt, eerst mengen en dan pas

in de vijver toevoegen. Bij deze combinatie hoeveelheid halveren (6,25 ml per 1000 liter vijverwater).

Niet inslikken of inademen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte toepassen.

Bewaren in originele verpakking. Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren.

Koel en donker bewaren. Draag altijd beschermende handschoenen bij medicijngebruik.

Is GIFTIG bij inademing, inslikken of contact met huid/ogen.

In geval van een ongeluk bij het gebruik direct arts contacteren en originele verpakking meenemen.

Bij contact met de huid/ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen.

Let op: medium verstoring van biomassa (filter).

!

Malachiet groen 250 ML

!

Malachiet groen 500 ML

!