acriflavine_000
Kusuri Acriflafine 1% oplossing anti bacterieel

Acriflavine wordt gebruikt tegen schimmel infecties, sommige protozoën, externe bacteriële infecties,

verlaagd de bacterie druk in de vijver. Wordt ook gebruikt ter vermindering van kleine virale infecties. Kan

in combinatie met zout worden gebruikt.

Toepassing: 22ml per 1000 liter water. Lees eerst aandachtig bijsluiter voor gebruik!

Niet inslikken. Bewaren in originele verpakking. Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren.

Koel en donker bewaren.

Draag altijd beschermende handschoenen bij medicijngebruik.

Is irriterend voor huid en ogen.

 In geval van een ongeluk bij het gebruik direct arts contacteren en originele verpakking meenemen.

 Bij contact met de ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen.

!

Acriflavine 250 ML

!

Acriflavine 500 ML

!