microbe lift phosphate remover_000
Phosphate remover

Gebruik Microbe-Lift / Phosphate Remover bij het starten of in gebruik nemen van een nieuwe vijver.

Dit verzekert u ervan dat er geen hoge fosfaat concentraties zullen zijn. Om overmatig fosfaat met succes te verwijderen is het

ook nodig om Phosphate Remover regelmatig te gebruiken in nieuwe of bestaande "gerijpte" vijver. Microbe-Lift /

Phosphate Remover is een mengsel van polymeren met bijzondere

eigenschappen, waaronder het vermogen om grote hoeveelheden fosfaat te binden zonder het vijverwater op

enige wijze negatief te beïnvloeden. Fosfaat in de vijver wordt veroorzaakt door de afbraak van organische

stoffen zoals voedselresten, dode plantenresten en uitwerpselen. Hoewel fosfaat een belangrijk levensonderdeel

is, is het alleen onschadelijk in lage concentraties. Een fosfaat concentratie stijging kan tot

waterkwaliteitsproblemen leiden.

Om door fosfaat veroorzaakte problemen op te lossen is het aan te bevelen om de fosfaat concentratie

in zoet water lager dan 0,3 mg/ltr te houden.

- Verwijdert het fosfaat op een veilige manier uit vijverwater.

- Onschadelijk voor vissen en planten

Dosering: gebruik 30 ml Phosphate Remover per 400 liter water. Afhankelijk van de waterkwaliteit, de hoeveelheid

organisch- en visafval, kan 30 ml tussen de 1 en 1,5 mg/ltr fosfaat verwijderen. Indien het fosfaat gehalte nog steeds

hoog is dosis herhalen. In geval van een zeer hoge fosfaat concentratie kunnen er meerdere behandeling nodig zijn

om het overmatige fosfaat probleem te verhelpen. Deze fles behandelt tot 12000 liter vijverwater

!

Phosphate remover 1 LTR

!

Phosphate remover 4 LTR

!