Barly straw

HET RIJPINGSPROCES VAN EEN VIJVER

 

Wanneer het ecosysteem van een vijver "rijp" en in balans is, is het water doorgaans helder en gezond voor vissen en planten.

Dit "rijpingsproces" is het werk van de micro-biologische en chemische eigenschappen van het water.

Microbe-Lift Barley Straw produkten helpen het rijpingsproces van het vijverwater met natuurlijke chemicaliën, net zoals een pure

bergstroom door de jaren heen rijpt door de toevoeging van natuurlijke afbraakprodukten van bomen, planten, etc. Deze natuurlijke

afbraakprodukten bevatten vaak humuszuur, fulvozuur en organische zuren die de natuurlijke eigenschap hebben om inorganische

stoffen te binden, zodat deze concentraties niet te hoog worden en zo het ecosysteem van de vijver uit balans brengen. Ook kunnen

deze substanties bijdragen aan de natuurlijke zuivering van de vijver door het langzaam vrijkomen van waterstof peroxide wanneer ze

met zonlicht reageren. De waterstof peroxide wordt in zo'n lage concentraties gemaakt dat het water wordt gezuiverd zonder

schadelijke effecten voor het vijverleven. Het binden van de inorganische stoffen in samenwerking met de micro-biologische kringloop

zorgt voor een stabiel natuurlijk ecosysteem in uw vijver!