sander ozon_000
Sander ozon generatoren

Sander uit Duitsland levert al sinds tientallen jaren ozoninstallaties voor vele toepassingen. De belangrijkste markt is wel de

aquariumwereld. Ontelbare liefhebbers gebruiken de apparatuur om hun zoet – en zeewatervissen gezond te houden.

Het water wordt bij juiste toepassing zeer helder en reduceert daarmee stress voor de bewoners. Vele dierentuinen gebruiken

Sanders ozonapparatuur om hun waterbassins van kleurstoffen te ontdoen en ziektekiemen te doden. Recentelijk is er een

duidelijke verbetering doorgevoerd voor de inzet in zoetwater bij bijvoorbeeld grote koivijvers. Daarbij is ook het energieverbruik

sterk teruggedrongen zodat met minimale energiekosten een sterk effect wordt bereikt. Zodoende is het nu voor iedereen

bereikbaar geworden. Mooiere vissen en minder sterfte. Visverkopers lopen door hun grote visbezettingen en wisselende

bestanden een extra groot risico. Voor hen is, ook bij gebruik van quarantaine, ozon onmisbaar geworden. Door het terugdringenvan

de vissterfte verdient de apparatuur zich dan snel terug. De legionellabacterie is inmiddels de schrik van iedereen

die water gebruikt in zijn winkel. Gelukkig kan ook dit probleem, nu effectief worden bestreden met ozon. Zonder gebruik van

giftige stoffen, die een aanslag plegen op het milieu, zodat chloor of andere chemicaliën. Er blijven dus geen reststoffen achter,

die het water en onleefbaar maken voor de vissen. De restgassen die vrijkomen in de lucht, vervallen vrij snel terug naar

zuurstof maar zijn voor die tijd, bij inademing, schadelijk voor de gezondheid. Ze kunnen kanker veroorzaken. Gebruik daarom

altijd een restozonvernietiger of zeven meter lengte buis als terug loop naar de vijver. De installatie moet altijd volgens de

voorschriften worden aangelegd. Er mag geen ozon direct in contact met de vissen komen om schade aan de kieuwen te

voorkomen. Voorkom dit door de ozon voor het biofilter te plaatsen. Gebruik daarbij altijd een redoxmeter.

!

Sander ozonisator C 50 MG

!

Sander ozonisator C 100 MG

!

Sander ozonisator C 200 MG

!

Sander ozonisator S 500

!

Sander ozonisator S 1000

!

Sander ozonisator A 2000

!

Sander redoxmeter S500 / S 1000

!

Sander redoxmeter F A2000

!

Sander ozonslang 4/6 mm per 3 mtr

!