colombo-biox
Colombo Biox
Als BiOx in contact komt met het water, komt direct actieve zuurstof vrij. Door de hogere zuurstofgehaltes halen uw vissen de door hen benodigde zuurstof gemakkelijker uit het water. Door de sterke natuurlijke oxidatiekracht van BiOx wordt organische verontreiniging en slib afgebroken, en worden draadalgen bestreden.
!

Colombo Biox 1000 ML

!

Colombo Biox 2500 ML

!

Colombo Biox 5000 ML

!