kinshi 008
Kinshi High-Tech-Kamerfilter III

De Kinshi High-Tech Kamerfilter III bestaat uit 3 kamers, die elk gevuld zijn met zorgvuldig geselecteerde filtermaterialen:

1 kamer met filterborstels voor de mechanische filtering van het vijverwater en 2 kamers met Kinshi matten voor een 100%

biologische filtering door bacteriën. Beide filtermaterialen zijn eenvoudig te reinigen.

Filterborstels zijn bedoeld om het aangevoerde vijverwater te ontdoen van het grove vuildeeltjes die het water vervuilen en de filter

verstoppen. Kinshi matten worden gebruikt om het water te zuiveren van kleine, organische vuildeeltjes. Daarnaast bieden de matten

een ideale aanhechtingsmogelijkheid voor nuttige, afvalafbouwende bacteriën. De bacteriën in de filter eten als het ware de giftige

afvalstoffen uit het water (eiwitten, ammonium, nitriet, etc.) waardoor een natuurlijke verwerking van het afval in het water ontstaat.

Bacteriën in de biofilm de matten leven van de constant aangevoerde afvalstoffen. Door het water over de biofilm op de matten te laten

stromen, krijgen nuttige bacteriën de kans om voedsel op te nemen. Het water moet een bepaalde tijd langs de biofilm stromen om de

contacttijd met de biofilm lang genoeg te maken waardoor afdoende afbraak van afvalstoffen plaats kan vinden. Met de Kinshi High-

Tech Kamerfilter III wordt hiervoor zorg gedragen.

Alle kamers kunnen door middel van een bodemafvoer met kogelkraan voor ieder filtercompartiment apart worden gereinigd.

De Kinshi High-Tech Kamerfilter III kan als gravity filter of als pompgestuurde filter ingezet worden. Bij de gravity variant wordt het

water, dat uit de filter loopt terug naar de vijver gepompt. Het uit vijver via een skimmer overlopende water komt in de filter terecht.

Hierbij staat de filter onder of gelijk aan het wateroppervlak. Bij de pompvariant wordt het water in de filter gepompt en het uitstromende

water loopt terug in de vijver. De filter staat boven het wateroppervlak van de vijver.

Gravity filter of pomp

Voor Koi vijvers tot 30 000 liter

Pompcapaciteit: 15 000 liter / per uur

Afmetingen: 152 x 75 x 75 cm

Watertoevoer: 1 maal 110 mm

Waterafvoer: 1 maal 110 mm

Afvoerplug: 1” ½ (50 mm)

Inclusief:

21 borstels en Kinshi matten (blauw)

PVC verloop 110 x 63 mm

3 kogelkranen 50 mm

Materiaal: Polypropyleen

Kleur: Sahara

!

Kinshi Kamerfilter

!
qwrtw5y_06