erthetyj_00
Kinshi Bio-Wheels

Het filtermateriaal bestaande uit losse bio wheel deeltjes die continue in beweging worden

gehouden door een luchtliftsysteem. De oppervlakte van het filtermateriaal bedraagt ca.

800 m2 per kubieke meter. Door continue transport van het filtermateriaal door de

filterkamer ontstaat een optimaal contact van het water met de op het filtermateriaal

verblijvende bacteriecultuur gewaarborgd.

!

Kinshi Bio-Wheels 13 mm

!
  • 12.5 KG / 90 ltr