hhhhh_000
Microbe-lift fosfaat test strips

Tot nu toe bestonden fosfaattests uit flesjes met een vloeistof die druppelsgewijs in een watermonster moet worden toegevoegd. Men

moet het aantal druppels nauwkeurig tellen totdat de kleur in het buisje ineens omslaat. Het aantal druppels staat dan voor een

bepaalde fosfaatwaarde. Dit is een vrij omslachtige methode die meestal niet erg nauwkeurig is omdat je kleine of grote druppels kunt

maken door hard of zacht in zo'n plastic flesje te knijpen...De Microbe-Lift Fosfaattest daarentegen werkt eenvoudiger, als volgt.

1) Vul één van de buisjes tot aan het bovenste streepje met het water dat u wilt testen. Steek één fosfaatstrip voor zoet water, of twee

strips voor zout water in het buisje, en beweeg het 20 seconden lang zachtjes op en neer. Haal de strip uit het testbuisje en deponeer

het in de afvalbak.

2) Het watermonster in het buisje kan de volgende kleuren en waarden hebben: geel (0,0 ppm), groen (0,2 - 1,0 ppm) of blauw (>2,0

ppm), afhankelijk van de fosfaatconcentratie. Plaats het testbuisje in het witte vlak tussen de kleuren. Beweeg het buisje, van bovenaf

bekeken, tussen de kleurenvlakken totdat de beste overeenkomst is gevonden. Deze kleurovereenkomst

staat dan voor de fosfaatconcentratie. Werk deze kleurvergelijking binnen 30 seconden af.

Er zit een kleurenstaalkaartje bijgevoegd waarover men het transparante testbuisje kan bewegen om te

zien met welke kleur (en dus waarde) het overeenkomt. Het grote voordeel van deze test is dat men geen

druppels hoeft te tellen, omdat de hoeveelheid reagens al op het teststaafje zit en oplost tijdens het roeren.

De uiteindelijke kleur hoeft dan alleen nog te worden vergeleken met de kleurenkaart.

!

Fosfaat test strips (50 tests)

!