Kusuri test strips
Kusuri test strips

Het Kusuri programma van visuele test kits bestaat geheel uit Palintest® componenten, één van de grootste fabrikanten ter wereld op het

gebied van water test producten. Alle kits bestaan uit een plastic kleurenkaart en zeer zorgvuldig verpakte tabletten. Elke kit bestaat uit 30

tests. De “transparante” plastic kleurenkaart wordt tegen het licht gehouden naast het watermonster. Zo gaat het vergelijken van de kleuren

beter dan met een gedrukte papieren kleurenkaart.

!

PH test 6.8 - 8.4 (30 tests)

!

Ammonia (NH3/NH4+) 30 tests

!

Nitriet (NO2+) 30 tests

!

Nitraat (NO3+) 30 tests

!

KH 30 tests

!

Zout test 30 tests

!