arurbetcab7hinpcah1bazrcamvrb1ocat7xh3ica0nrg54caw12zfmcaj02h41ca5v0ltdcaembo83cak6ybixcaruna2icabq8lorcap3l3r9caxw0q6aca5de4t6can67lmicau2acftcayvakercaaryzbi
Super air beluchter

De Super Air is een waterbeluchter die t.o.v. de gebruikelijke venturi’s veel minder pompdruk nodig heeft. Waar bij een venturi al snel 50% van

de pompcapaciteit verloren gaat, is dat bij de Super Air slechts 10 tot 20%. Het geheim zit hem in het speciale RVS rooster waarlangs het

water met verhoogde snelheid geleid wordt. Door de vorm van dit RVS rooster wordt een optimale verwerveling/ menging verkregen van water

en lucht (de in zgn. clusters gebonden watermoleculen worden opgesplitst, waardoor een effectieve gasuitwisseling mogelijk wordt). Proeven

hebben aangetoond dat het rendement (= meer zuurstof toevoegen) van een Super Air duidelijk hoger is dan de gebruikelijke venturi’s bij

minder verlies aan pompopbrengst. TOEPASSING: Plaatsing van de Super Air moet onder een hoek van ± 45º, met het rooster vrijwel geheel

onder water. Let op dat de lucht-toevoer gaten boven het waterniveau blijven! Plaatsing met de uitstroom opening boven water is ook mogelijk.

Deze opstelling wordt aan-bevolen bij opstartende vijvers en filters, in quarantaine en ziekenbak, en in zwaar bezette verkoopbakken waar

veelal ammoniak en/of nitriet kan ontstaan bij gebrek aan voldoende biomassa. De Super Air is in staat om deze stoffen gedeeltelijk in

gasvorm af te scheiden. Door plaatsing boven de waterspiegel kunnen deze gassen beter ontwijken. LET OP: de Super Air is

vrij gevoelig voor vervuiling (van het rooster) door draadalgen. Enige vorm van voor-filtratie is daarom nodig om een continu goede

werking te behouden. Tevens dient regelmatig het metaalrooster gereinigd te worden, een tandenborstel is hiervoor ideaal.

!

beluchter Super air 32

!
  • 32 mm aansluiting
  • 3 tot 5,5m³ per uur

beluchter Super air 40

!
  • 40 mm aansluiting
  • 5 tot 8m³ per uur

beluchter Super air 50

!
  • 50 mm aansluiting
  • 7 tot 11m³ per uur

beluchter Super air 63

!
  • 63 mm aansluiting
  • 10 tot 16m³ per uur