wstyw4y_000
Schego temperatuurbeveiliging

Temperatuurvoeler wordt met een grondpen bij de vijveroever

geplaatst (niet in het water!). Schakelt bij 0º of 7ºC een hierop

aangesloten apparaat in zoals bijvoorbeeld een vijverheater,

waterpomp of luchtpomp. Na vorstperiode wordt het

betreffende apparaat weer uitgeschakeld. Voorkomt onnodig

stroomgebruik. Is voorzien van 5 meter kabel en een grondpen.

!

Temperatuurbeveiliging 7°C

!

Vorstbeveiliging 0°C Max. 300 Watt

!

Vorstbeveiliging 0°C Max. 600 Watt

!