dgkmjm_000
T-profiel filterschuim

Mechanische en biologische werking. Filtermatten met een groot oppervlakte om vuil en schadelijke

stoffen uit het water te filteren. Dankzij T-profiel direct tegen

elkaar te zetten waardoor er altijd “doorstroom-kanalen”

zijn waardoor de matten niet volledig kunnen verstoppen.

!

Filterschuim T-profiel

!
50 x 50 x 7 cm