Easy level control

De Easy Level Control bewaakt en regelt het niveau van o.a. vijvers en bassins. Het niveau wordt gemeten d.m.v. sensortechniek.

Een in de besturing geïntegreerde sensor meet de verandering van de luchtdruk in de luchtslang als gevolg van verandering van het

waterniveau. Een minimum en een maximum niveau kunnen zeer eenvoudig met potentiometers worden ingeregeld. De controller

heeft een 24V (max 5VA) uitgang voor een magneetklep en een 230V uitgang voor het aansturen van een pomp (maximaal 1,5 kW).

De controller kan ook de filter/systeempomp bewaken en geeft een alarm (via ingebouwde zoemer) wanneer deze uitvalt.

!

ELC niveauregelaar

!

Magneetklep ¾''

!