dfgsdhsa_000
PIP Pond Plus (Probiotica in Progress)

Pip Pond Plus zorgt voor een goede microbiële samenstelling van uw vijverwater. De biofilm die in vijvers gevormd wordt en zorgt voor

vertroebeling van het water, vervuiling van de filter en ontwikkeling van ziektekiemen, wordt op korte termijn afgebroken. Het resultaat

is een heldere en zuivere vijver met een gezonde samenstelling van het water.

Studie

Gedurende 2 maanden werden de effecten van het product PIP Pond Plus opgevolgd.

Er werd vooral gekeken naar:

- bacteriële samenstelling van het water

- hoeveelheid organisch materiaal (helderheid)

- pH en courante waterparameters zoals hardheid, ammoniak

                          

 

Beginsituatie (maart 2008)

De analyses van de start van onze

studie toonden aan dat nagenoeg

alle waterbassins te kampen had

met een zeer onstabiele microflora

waarin een aanzienlijk aantal

ziektekiemen aanwezig waren.

Eindsituatie (april 2008)

Na enkele weken was er een

duidelijke positieve trend in de

resultaten waar te nemen. Naarmate

de goede bacteriën van het product

de bovenhand krijgen in het water

ontstaat er een stabiel ecosysteem.

!

Eindconclusie

!

Het water krijgt een stabiele en gezonde microbiële gemeenschap;

hierdoor zullen de vissen minder stress hebben en zich vooral

kunnen concentreren op hun ontwikkeling (groei) in plaats van te

moeten vechten tegen ziektekiemen.

“Gezonde vissen zijn gelukkige vissen”

Deze voorbeeldgrafiek geeft de evolutie van het risico op Aeromonas (rode lijn), risico op coliformen (blauw), pH (zwarte lijn) en totaal

kiemgetal (groene lijn) weer in één van de bassins.

Gebruik van PIP pond Plus

!

Gebruik van PIP Pond Plus

Opstart: de eerste week dagelijks 50ml PIP Pond Plus per 1000 liter water.

Onderhoudsdosis: bij normaal gebruik: Wekelijks 15 ml PIP Pond Plus per 1000 liter water. Bij vervuild water:

Wekelijks 50 ml PIP Pond Plus per 1000 liter water.

PIP pond plus 1 ltr

!

PIP Pond Plus 3 ltr

!

PIP Pond Plus 5 ltr

!